Partneralimentatie

Bij een scheiding blijft de verplichting om financieel voor elkaar te zorgen. Deze verplichting geldt niet alleen voor kinderen (kinderalimentatie), maar ook voor partners. De hoogte van alimentatie hangt af van behoefte en draagkracht.

Partneralimentatie verplicht?

Door partneralimentatie blijft u nog lang gebonden aan uw ex of afhankelijk van uw ex. Het is mogelijk om gezamenlijk af te zien van partneralimentatie maar dan moeten jullie het daar beiden over eens zijn. Ook is het mogelijk om partneralimentatie eenmalig af te kopen maar er zijn fiscale consequenties die goed doorgesproken moeten worden.

Alimentatieberekening en indexering

Aan de berekening van de partneralimentatie liggen een aantal principes ten grondslag. Zo hoeft de alimentatiebetaler niet meer partneralimentatie te betalen dan zijn of haar draagkracht toelaat. De draagkracht wordt berekend aan de hand van de zogenaamde Tremanormen. De indexering is het aanpassen van het alimentatiebedrag aan de gestegen prijzen en lonen. Elk jaar stelt de Minister van Justitie een percentage vast aan de hand waarvan de alimentatie moet worden verhoogd.

Meer informatie van de rijksoverheid over alimentatie: zie

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/12/09/informatieblad-alimentatie.html

“Ik loop al lang rond met het plan om te scheiden, maar nu is de maat vol.”

“Ik heb alleen geen idee hoe ik de scheiding in gang zet en wat me allemaal te wachten staat.”