Co-ouderschap

Steeds meer scheidende stellen kiezen voor co-ouderschap. Bij co-ouderschap wonen de kinderen ongeveer evenveel bij beide ouders. Jullie zijn vrij in de invulling van de regeling: zijn de kinderen om de week bij de ene of de andere ouder? Of wordt de week gedeeld tussen de ouders? Voor co-ouderschap moet je goed met elkaar kunnen overleggen en samen in staat zijn eenzelfde soort opvoeding te hanteren naar jullie kinderen. Het is vooral belangrijk dat je kinderen zich goed voelen bij de regeling. Co-ouderschap vereist veel overleg en een goede omgang met elkaar na de scheiding. De voor- en nadelen van een co-ouderschapregeling worden met jullie besproken, zodat jullie samen een goede afweging kunnen maken.

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Bij co-ouderschap delen de ouders de zorg over de kinderen. Daarom dragen beide ouders de eigen kosten voor wonen en huishouden van de kinderen. Voor de resterende kosten van kleding, school, clubs etc. wordt een kinderrekening geopend waarop beide ouders iedere maand naar rato van hun inkomen een overeengekomen bedrag storten. De hoogte van dit bedrag is gerelateerd aan de Nibud-normen maar wordt uiteindelijk in onderling overleg bepaald.

“Wij willen scheiden, maar we vinden het zo zielig voor de kinderen.”

“Aan de andere kant zien ze ook dat papa en mama niet meer van elkaar houden.”