Financieel

  • Een nieuw leven mogelijk maken

Financiële analyse

In het tweede gesprek inventariseren we samen jullie complete financiën. Vervolgens maak ik een analyse en, indien nodig en in samenspraak met jullie, berekeningen van kinder- en/of partneralimentatie. Deze berekeningen zijn nooit dwingend maar een uitgangspunt om met elkaar in gesprek te gaan. Aan de hand van jullie beider wensen en de financiële mogelijkheden worden mogelijke oplossingen getoetst en besproken.

Vermogensverdeling

De wijze waarop jullie getrouwd zijn bepaald hoe jullie het vermogen gaan verdelen. Bij gemeenschap van goederen is vrijwel al het vermogen gezamenlijk, zoals de woning, verzekeringspolissen en de inboedel. Het vermogen kan vaak niet letterlijk door de helft gedeeld worden. Daarom moet het vermogen in ‘redelijkheid en billijkheid’ verdeeld worden.

Zijn jullie op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan hebben jullie destijds bij een notaris voorwaarden opgesteld voor jullie vermogen. In de meeste gevallen moet dan jaarlijks een verrekening plaatsvinden, waardoor ieder jaar het gezamenlijk opgebouwde vermogen verdeeld wordt. Vaak blijkt echter dat deze verrekeningen niet zijn gebeurd. We bespreken met elkaar de mogelijkheden binnen de randvoorwaarden van de huwelijkse voorwaarden. Wanneer jullie de vermogensverdeling alsnog anders willen vormgeven dan destijds vastgelegd, dan is dat mogelijk.

Verzekeringen

Verzekeringen als levensverzekering, beleggingsverzekering, autoverzekering, studieverzekering en inboedelverzekering worden zoveel mogelijk ontvlochten zodat jullie hierin niet meer met elkaar verbonden zijn. Verzekeringen met een waarde, zoals levensverzekeringen, lijfrentes en kapitaalverzekeringen, worden verdeeld of afgekocht.

“Ik loop al lang rond met het plan om te scheiden, maar nu is de maat vol.”

“Ik heb alleen geen idee hoe ik de scheiding in gang zet en wat me allemaal te wachten staat.”

Bel me

Je kunt mij bellen op 06-83980423. Wanneer ik niet opneem graag een bericht achterlaten met een voorkeurtijd zodat ik op een geschikt moment terug kan bellen.