Vaststellen kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie is een balans tussen behoefte en draagkracht. De behoefte wordt berekend aan de hand van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk en de leeftijd van de kinderen. Aan de hand van tabellen (Nibud, Tremanormen) wordt bepaald wat jullie kinderen doorgaans kosten (de behoefte).

Na deze vaststelling wordt gekeken hoeveel elk van jullie zou moeten bijdragen in die behoefte. Dit gaat op basis van jullie netto inkomen of draagkracht. De draagkracht is het inkomen dat je overhoudt na aftrek van allerlei lasten. Tot slot wordt aan de hand van een draagkrachtberekening bekeken of de alimentatie betalende ouder wel in staat is om een bijdrage te leveren in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen en zo ja, welke bijdrage hij of zij maximaal kan leveren. Op basis van deze gegevens wordt de hoogte van de kinderalimentatie vastgesteld. Deze berekeningen zijn niet eenvoudig. Het kan zijn dat jullie in onderling overleg een redelijk bedrag vast willen stellen voor kinderalimentatie. Ook dat is mogelijk.

Recht op alimentatie voor meerderjarige kinderen

Kinderalimentatie wordt in principe vastgelegd tot de 18de verjaardag van het kind. De onderhoudsplicht gaat echter door tot het kind 21 jaar is. Het is verstandig om tijdens de scheiding samen afspraken te maken over hoe jullie willen omgaan met kinderalimentatie in de periode van de 18de tot de 21ste verjaardag van jullie kind.

Wijzingen van kinderalimentatie

Na de scheiding kunnen veranderingen in inkomen of gezinssituatie van één van jullie, ook leiden tot het wijzigen van de hoogte van de kinderalimentatie. Jullie kinderen zouden die voor- of nadelen ondervinden als jullie bij elkaar waren gebleven. Ook dan, na scheiding, kan ik jullie gezamenlijk begeleiden om tot nieuwe afspraken te komen.

“Wij willen scheiden, maar we vinden het zo zielig voor de kinderen.”

“Aan de andere kant zien ze ook dat papa en mama niet meer van elkaar houden.”