Ouderschapsplan

Samen bespreken we het ouderschapsplan. Meestal stuur ik vooraf een voorbeeld zodat jullie een goed idee krijgen welke onderwerpen aan de orde komen. Het ouderschapsplan is sinds 2009 verplicht zowel voor getrouwden als voor samenwonenden met gezamenlijk gezag. 

Wat staat er in het ouderschapsplan

Een goed ouderschapsplan vermeldt alle afspraken over de omgangsregeling, verzorging en opvoeding van jullie kinderen. Maar ook afspraken over belangrijke beslissingen die jullie samen nemen over bijv. schoolkeuze en medische behandeling. Daarnaast worden ook financiële regelingen zoals kinderalimentatie in het ouderschapsplan opgenomen. Jullie bepalen samen hoe uitgebreid jullie het ouderschapsplan willen opstellen.

Omgangsregeling

Na de scheiding zullen de kinderen, als er geen sprake is van co-ouderschap, hun vaste woon- en verblijfplaats bij één van de ouders hebben. Onderzoek toont aan dat regelmatige omgang met de niet-verzorgende ouder zeer belangrijk is voor de ontwikkeling en stabiliteit van kinderen. Een standaard omgangsregeling bestaat niet. Daarom is het uitgangspunt om tot een praktische regeling te komen waarin beide ouders tot hun recht komen en waarbij het belang van de kinderen voorop staat. Jullie zijn vrij in de afspraken die je onderling wilt maken. Zolang ze maar in redelijkheid ook in het belang van het kind zijn.

Kinderen betrekken bij het ouderschapsplan

Als jullie kinderen oud genoeg zijn worden ze ook betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Meestal vinden zij het prettig dat er rekening met hen gehouden wordt en dat het ouderschapsplan geen ‘verrassing achteraf’ is.

Aanpassen ouderschapsplan

Na de scheiding zal jullie leven en dat van je kinderen veranderen. Dan kan het nodig zijn om het ouderschapsplan op jullie nieuwe situatie aan te passen. Regelmatige evaluatie van het ouderschapsplan is een standaard onderdeel van het ouderschapsplan.

“Wij willen scheiden, maar we vinden het zo zielig voor de kinderen.”

“Aan de andere kant zien ze ook dat papa en mama niet meer van elkaar houden.”