Ouderdomspensioen

De wettelijke regeling (verevening heet dat) is dat de ex-partner recht heeft op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk (of de geregistreerde partnerrelatie) is opgebouwd. Dat geldt zowel voor een gewone echtscheiding als voor een scheiding van tafel en bed. Bij je scheiding kun je hier overigens andere afspraken over maken.

De ex-partner krijgt zijn of haar deel van het pensioen pas vanaf de datum dat de ander met pensioen gaat. Wanneer de scheiding binnen twee jaar is gemeld aan de pensioenuitvoerder, moet de pensioenuitvoerder het pensioendeel rechtstreeks aan de ex-partner uitbetalen. Veel mensen vinden dat prettig, omdat ze dan niet afhankelijk zijn van de betalingen van de ex-partner. Wordt de scheiding pas na twee jaar gemeld, dan vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het recht op uitbetaling blijft, maar het aandeel moet je dan zelf bij de ex opeisen.

Het deel van je pensioen dat aan je ex wordt toebedeeld, wordt uitgekeerd zolang jullie allebei in leven zijn. Als de ex-partner doodgaat, krijgt degene die het pensioen had opgebouwd weer het volledige pensioen. Als degene die het pensioen had opgebouwd doodgaat, stopt voor de ex-partner de uitkering van het deel van het ouderdomspensioen. Mogelijk krijgt de ex dan nog wel een bijzonder partnerpensioen.

Conversie

Je mag van de wettelijke regeling van pensioenverdeling afwijken door bijvoorbeeld af te spreken de wettelijke verdeling niet toe te passen. De belangrijkste afwijking van de standaardverdeling van het pensioen is conversie. Bij conversie worden het aandeel in het ouderdomspensioen en de waarde van het bijzonder partnerpensioen omgezet in één pensioenrecht voor de ex-partner.

Partnerpensioen

Kijk eerst of in jouw pensioenregeling het partnerpensioen wordt opgebouwd of op risicobasis is verzekerd. In dat laatste geval houdt je ex geen recht op partnerpensioen als jij doodgaat.

De wettelijke regeling is dat al het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd bij een scheiding naar je ex gaat. Dat heet dan het bijzonder partnerpensioen. Dat geldt bij een scheiding maar ook bij het verbreken van een partnerrelatie. Je kunt hier overigens andere afspraken over maken.
En als je hertrouwt? Denk er dan aan dat  je nieuwe partner niet het hele partnerpensioen krijgt omdat er al een deel naar je ex-partner toegaat. Dat kan dus betekenen dat je nieuwe partner daardoor na jouw dood te weinig inkomen heeft.

Meer informatie van de rijksoverheid over pensioen bij scheiding: zie

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2009/10/06/verdeling-van-ouderdomspensioen-bij-scheiding.html

“Ik loop al lang rond met het plan om te scheiden, maar nu is de maat vol.”

“Ik heb alleen geen idee hoe ik de scheiding in gang zet en wat me allemaal te wachten staat.”