Wonen

  • Weer een thuis vinden

Wonen

Een van de belangrijkste vragen bij een scheiding is vrijwel altijd wat er met de koop- of huurwoning moet gebeuren.

Scenario’s bespreken koopwoning

Aan de hand van jullie financiële situatie wordt er een reële inschatting gemaakt, vaak in samenspraak met een hypotheekadviseur, of één van jullie in de koopwoning kan blijven wonen. Daarnaast spelen emotionele zaken een belangrijke rol bij de woning. In een gesprek met jullie worden alle mogelijke scenario’s doorgelopen en worden de praktische, financiële en emotionele consequenties van al die keuzes besproken. Pas wanneer jullie een goed overzicht hebben van alle mogelijkheden, kunnen jullie een weloverwogen beslissing hierover maken.

Mogelijkheden

Vaak blijkt dat in goed overleg tussen partners er allerlei manieren zijn om overname door een van tweeën van de woning toch mogelijk te maken, ook al leek dat eerder niet mogelijk. Deze oplossingen hebben onder meer te maken met bepaling van de hoogte van de over- of onderwaarde en hoe daar mee wordt omgegaan, hoogte van mogelijke partneralimentatie, wijziging van huwelijkse voorwaarden etc. Graag bespreek ik die mogelijkheden met jullie.

Huurhuis

Voor een huurhuis geldt dat de huur overgezet moet worden naar één van de partners. Als deze de hoofdhuurder is en voldoende inkomen heeft om de huur te betalen, zal er geen probleem zijn. Sommige verhuurders hanteren strikte regels voor een huurovername door de andere partner. Vaak kan in goed overleg hier een oplossing voor worden gevonden.

“Wie van ons twee moet nu verhuizen? We willen allebei niet een ander huis zoeken.”

“Bovendien ben ik gehecht aan de omgeving en de kinderen willen ook niet verhuizen.”

Bel me

Je kunt mij bellen op 06-83980423. Wanneer ik niet opneem graag een bericht achterlaten met een voorkeurtijd zodat ik op een geschikt moment terug kan bellen.